O klubu Izvršni odbor Komisije Predsednik kluba Poslanstvo, vizija, vrednote Nagovor bivšim sodelavcem

Poslanstvo, vizija, vrednote Kluba

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je:
- povezovanje, druženje in uresničevanje skupnih interesov upokojenih delavcev Kluba;

- ohranjanje stanovske pripadnosti in krepitev pozitivne tradicije organov za notranje zadeve;

- ustvarjanje pozitivnega odnosa javnosti do dela MNZ, Policije;

- promocija in širjenje varnostne kulture.

VIZIJA

Naša vizija je, da Klub deluje proaktivno, da postane aktiven in prepoznaven povezovalec stanovskih kolegov in njihovih potencialov na območju, kjer deluje. Da prepoznamo potrebe in probleme naših članov v lokalnem okolju in širše v družbi ter prispevamo h kakovosti njihovega življenja na številnih interesnih področjih. Prav tako želimo povečati število članstva in doseči aktivnejšo sodelovanje članov.

VREDNOTE

Člani Kluba živimo vrednote kot so: poštenost, pravičnost, solidarnost, tovarištvo in domoljubje ter jih prenašamo na mlajše stanovske kolege. Vemo, da lahko in moramo še kaj početi (delati), da moramo imeti nekoga radi in da še vedno lahko upamo.