O klubu Izvršni odbor Komisije Predsednik kluba Poslanstvo, vizija, vrednote Nagovor bivšim sodelavcem

Komisije in ostali organi


NADZORNI ODBOR:
Predsednica: Jasna ŠETAR
Član: Daniel ŠUNKO
Članica: Sabina PRAŠTALO

ČASTNO RAZSODIŠČE:
Predsednik: Niko ŠEBART
Članica: Irma KOZAR
Član: Hinko FRANK

KOMISIJE:


Komisija za rekreacijo in športne dejavnosti:
Predsednik: Avgust Volšek
Član: Ivan Šerbinek
Član: Milojko Cerkovnik

Komisija za strokovna srečanja in izlete:
Predsednik: Drago Pipuš
Član: Bojan Lunežnik
Član: Jožef Grah

Komisija za partnersko sodelovanje ter statusno pravna vprašanja:
Predsednik: Jože Grah
Član: Željko Vogrin
Član: Ivo Usar


Komisija za priznanja:
Predsednica: Mira Kočić
Članica: Cvetka Vidmar
Članica: Zvezdana M. Kompara