O klubu Izvršni odbor Komisije Predsednik kluba Poslanstvo, vizija, vrednote
Pravila kluba Pravilnik o finančnem poslovanju Pravilnik o priznanjih Pravilnik o članski izkaznici Pravilnik o praporu in znaku Pristopna izjava
Pravila zveze klubov Sporazum o medsebojnem sodelovanju Sporazum Maksa Perca, aneks

Komisije in ostali organi


NADZORNI ODBOR:

Predsednica: Jasna Šetar
Član: Peter Golob
Član: Danijel Šunko

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Predsednik: Niko Šebart
Članica: Irma Kozar
Član: Hinko Frank

KOMISIJE:

Komisija za rekreacijo in športne dejavnosti:
Predsednik: Avgust Volšek
Član: Ivan Šerbinek
Član: Milojko Cerkovnik


Komisija za strokovna srečanja in izlete:
Predsednik: Drago Pipuš
Član: Bojan Lunežnik
Član: Jožef Grah

Komisija za partnersko sodelovanje ter statusno pravna vprašanja:
Predsednik: Jože Grah
Član: Željko Vogrin
Član: Ivo Usar


Komisija za priznanja:
Predsednica: Mira Kočić
Članica: Cvetka Vidmar
Članica: Zvezdana M. Kompara