O klubu Izvršni odbor Komisije Predsednik kluba Poslanstvo, vizija, vrednote Nagovor bivšim sodelavcem

O klubu "Maksa Perca"


Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maksa Perca Maribor (v nadaljevanju: klub) je samostojno in nepridobitno interesno združenje kolegic in kolegov, ki so se upokojili v organih za notranje zadeve bodisi v Upravi javne varnosti Maribor, Upravi za notranje zadeve Maribor in sedaj v Policijski upravi Maribor.


V Klubu poteka organizirano delovanje stanovskih kolegic in kolegov, kateri so svojo aktivno življenjsko obdobje preživeli na različnih delovnih mestih. Po upokojitvi je vsak lahko našel različne oblike druženja tudi v Klubu.

V Mariboru so 2. junija 1971 upokojeni delavci organov za notranje zadeve in pazniki Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor ustanovili svoj Klub. Od ustanovitve dalje so Klub vodili: Vinko Cimerman, Janko Klemen, Tone Jeseničnik, Leopold Zavec, Ignacij Miklič, Ivan Nabernik, Andrej Kačič, Franc Krapše in Majda Župevc.

Klub je nastal na pobudo peščice zanesenjakov, ki so se zavedali stanovske povezanosti in solidarnosti. Združevali so se izključno na stanovski pripadnosti, oziroma t. i. stanovskem in strokovnem načelu. Člani Kluba so pričeli razvijati različne seniorske dejavnosti.

Ustanovitelji so Klub poimenovali po padlem narodnem heroju Maksu Percu, ki je med drugo svetovno vojno kot partizan (komandir čete in načelnik pokrajinske varnostno obveščevalne službe) deloval predvsem na Primorskem. Med nemško ofenzivo 1. aprila 1945 je padel.

Leta 1982 je Klub štel 401 člana. 14. decembra 1982 je osem (8) delegatov iz Mariborskega kluba na skupščini klubov v Ljubljani potrdilo ustanovitev zveze klubov in 2. februarja 1983 je bila Zveza klubov tudi uradno vpisana v register društev. Od takrat dalje Zveza klubov tudi deluje ter povezuje regijske Klube, teh je trenutno 15.

Tradicionalno so upokojeni delavci organov za notranje zadeve do leta 1991 skupaj z aktivnimi delavci organov za notranje zadeve dan varnosti praznovali na 13. maj, kot spomin na dan ustanovitve Oddelka za zaščito naroda leta 1944.

Od leta 1991 dalje dan policije praznujemo skupaj 27. junija. Praznik policije je bil izbran v spomin na osamosvojitveno vojno, ko se je odločalo, kakšna bo prihodnost slovenskega naroda in novonastale slovenske države. V tistih zgodovinskih trenutkih so bili miličniki v prvih vrstah, prvi so se uprli agresiji jugoslovanske armade, ki je hotela s silo zaustaviti razvoj dogodkov in 27. junija 1991, so se enote milice spopadle z JLA na mejnem prehodu Holmec, kjer sta življenje izgubila dva miličnika.

V začetku je veljalo načelo, da na območju ene uprave deluje en Klub. Leta 1991 so upokojeni delavci ONZ za Ptujsko in Ormoško območje ustanovili svoj Klub, s sedežem na Ptuju. Tako ima Klub Maribor svoje člane z območja upravne enote: Maribor, Slovenska Bistrica, Ruše, Pesnica in Lenart. V Klubu deluje okoli 270 članov.

Osnovne dejavnosti Kluba so:
• povezovanje in sodelovanje pri različnih družabnih dejavnostih (praznovanja, družabna srečanja, kulturne prireditve, strokovna posvetovanja, predavanja, okrogle mize, delovni sestanki…);
• organizacija izletov ter spoznavanje domovine, njenih naravnih in kulturnih lepot ter organizacija izletov in druženje v drugih državah;
• socialna pomoč članom (obiski doma, obiski v domovih starostnikov, obveščanje pristojnih služb, humanitarna pomoč);
• športne dejavnosti (šah, strelstvo, balinanje, kegljanje, namizni tenis idr…).

Člani Kluba sodelujejo s člani društev, ki delujejo v okviru PU Maribor in sicer: Policijskim veteranskim društvom Sever Maribor, Strelskim društvom »Policist«, IPA RK Štajerska, Klubom Maksa Perca iz Ptuja in sindikatoma. Klub je leta 2015 podpisal pismo o nameri o sodelovanju s tremi hrvaškimi društvi upokojenih delavcev organov za notranje zadeve in sicer iz območja PU Varaždinska, Međimurska (Čakovec) in Krapinsko-zagorska (Zabok). Preko društva iz Čakovca pa smo leta 2016 navezali tudi prijateljske stike z madžarskimi kolegi iz mesta Nagykanizsa.

Ob 40. obletnici Kluba je predsednik Mirko Ploj izdal zbornik z naslovom ZAKLADICA SPOMINOV kjer je opisana kronologija delovanja Kluba od ustanovitve leta 1991do 2011. Svojo 45. Obletnico je Klub slavnostno obeležil 2. junija 2016 z osrednjo prireditvijo na Trgu Leona Štuklja v Mariboru in slavnostno akademijo v Narodnem domu Maribor.

V Klubu se odzivamo na aktualne razmere in dogodke v družbi ter s tem sodelujemo pri ustvarjanju pozitivnega odnosa javnosti do dela policije in MNZ. Seznanjeni moramo biti z aktualno varnostno problematiko ter načini ogrožanja starejše populacije v t. i. tretjem življenjskem obdobju. Prav tako moramo biti seznanjeni in sodelovati pri pripravi in obravnavi predpisov s področja dela Policije oziroma MNZ. Naš glas se mora slišati tudi ob spreminjanju oziroma sprejemanju t. i. pokojninske zakonodaje, pa tudi ob slabšanju položaja naših aktivnih stanovskih kolegov, tako na finančnem kot materialnem področju.

Klub ima svoja Pravila delovanja ter pravilnike o finančno materialnem poslovanju; o praporu in uporabi znaka Klub in priznanjih Kluba. Za dolgoletno prizadevno in uspešno delo v Klubu podeljujemo posameznim članom priznanja. Vsak član prejme tudi priročno in všečno izdelano člansko izkaznico.

Klub deluje brez težav. Mogoče je edina težava le v pridobivanju novih članov, tistih, ki so se na novo upokojili. Ne morem mimo dejstva, da pri stanovskih kolegih – upokojenih delavcih Policije/MNZ ne gre za posebno privlačnost oziroma zanimanje za interesno delovanje v Klubu. Prav tako se določeni novo upokojeni delavci ne želijo včlaniti v Klub, češ da so že člani društva SEVER in IPA, kar je zgrešeno. Dejstvo je, da večina članov Kluba tudi članov društva SEVER in/ali IPA, žal pa ni obratno.

Nekateri imajo celo predsodek do delovanja v društvu upokojenih delavcev. Nihče si namreč ne želi biti star, kar pomeni biti upokojenec in prav nihče si ne želi opravljati najbolj nevarnega poklica na svetu: poklica upokojenca, iz njega se namreč nihče ne vrne….. živ.

Dejstvo pa je, da se še vedno upokojujemo relativno mladi, zato se nekateri zdijo sami sebi premladi, da bi se včlanili v Klub upokojenih delavcev, dokler še imajo življenjsko moč, voljo in energijo.

Zato vabim vse stanovske kolegice in kolege, ki še niso članice oziroma člani Kluba, da se nam pridružijo ter s svojimi idejami in predlogi obogatijo dejavnosti Kluba. V Klubu boš našel/našla svoje stanovske kolege in prijatelje. Nam, katerim ni potrebno več hoditi v službo, bodo življenje in naš vsakdan polepšale dejavnosti Kluba ter hkrati obogatile nas in ljudi okrog nas.Mirko PLOJ
PREDSEDNIK KLUBA