O klubu Izvršni odbor Komisije Predsednik kluba Poslanstvo, vizija, vrednote Nagovor bivšim sodelavcem

Izvršni odbor Kluba upokojenih delavcev


MIRKO PLOJ, predsednik kluba
Opravlja naloge iz 38. člena Pravil.
mirko.ploj@gmail.com
041 781 826

MILOJKO CERKOVNIK, podpredsednik kluba in blagajnik
Zadolžen za področje vodenja finančnega poslovanja kluba v skladu s računovodskimi standardi oziroma Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor. Nadomešča predsednika ter opravlja naloge iz 35. in 40. člena Pravil kluba.
milojko.cerkovnik@gmail.com
041 635 021

DRAGO PIPUŠ, član izvršnega odbora
Opravlja naloge iz 35. člena Pravil kluba. Je predsednik komisije za kulturne dejavnosti, zadolžen za področje organiziranja in razvijanja družabnega življenja članov kluba s konkretno organizacijo izletov.
drago.pipus@gmail.com
041 404 776

BOJAN LUNEŽNIK, član izvršnega odbora
Opravlja naloge iz 35. člena Pravil kluba. Je član komisije za področje organiziranja in razvijanja družabnega življenja članov kluba s konkretno organizacijo izletov in družabnih srečanj.
bojan.luneznik@gmail.com
041 334 998

AVGUST VOLŠEK, član izvršnega odbora
Opravlja naloge iz 35. člena Pravil kluba. Je predsednik komisije za športne dejavnosti članov kluba.
avgust.volsek@gmail.com
041 786 992

MAJDA BOBANEC, članica izvršnega odbora
Zadolžena za administrativno poslovanje kluba. Opravlja naloge iz 35. in 39. člena Pravil.
majda.bobanec@gmail.com
031 572 435

MIRA KOČIĆ, tajnica in predsednica komisije za priznanja (ZAČASNO ODSOTNA)
Zadolžena za področje administrativnega poslovanja kluba, opravlja naloge iz 35. in 39. člena Pravil.
kocic.mira8@gmail.com
041 489 422NADZORNI ODBOR:
Jasna ŠETAR, predsednica
Daniel ŠUNKO, član
Sabina PRAŠTALO, članica

ČASTNO RAZSODIŠČE:
Niko ŠEBART, predsednik
Irma KOZAR, članica
Hinko FRANK, član