O klubu Izvršni odbor Komisije Predsednik kluba Poslanstvo, vizija, vrednote
Pravila kluba Pravilnik o finančnem poslovanju Pravilnik o priznanjih Pravilnik o članski izkaznici Pravilnik o praporu in znaku Pristopna izjava
Pravila zveze klubov Sporazum o medsebojnem sodelovanju Sporazum Maksa Perca, aneks

Izvršni odbor Kluba upokojenih delavcev


1. Mirko Ploj – predsednik. Opravlja naloge iz 38. člena Pravil. Kontakt: e-mail naslov: mirko.ploj@gmail.com ali mobitel: 041/781-826.

 

2. Jožef Grah – član izvršnega odbora, opravlja naloge iz 35. člena Pravil kluba. Je predsednik Komisije za partnersko sodelovanje z MNZ in Policijo. Zadolžen za področje krepitve konkretnih oblik sodelovanja z MNZ oziroma Policijo ter R Hrvaško in za spremljanje normativne dejavnosti. Kontakt: e-mail naslov: grah.jozef@gmail.com ali mobitel: 040/581-980.


3. Milojko Cerkovnik – blagajnik, zadolžen za področje vodenja finančnega poslovanja kluba v skladu s računovodskimi standardi oziroma Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor ter 35. in 40. člena Pravil kluba. Kontakt: e-mail naslov: milojko.cerkovnik@gmail.com ali mobitel: 041/635-021.

 

4. Drago Pipuš - član izvršnega odbora, opravlja naloge iz 35. člena Pravil kluba. Je predsednik komisije za kulturne dejavnosti, zadolžen za področje organiziranja in razvijanja družabnega življenja članov kluba s konkretno organizacijo izletov. Kontakt: e-mail naslov: drago.pipus@gmail.com ali mobitel: 041/404-776.


5. Bojan Lunežnik - član izvršnega odbora, opravlja naloge iz 35. člena Pravil kluba. Je član komisije za področje organiziranja in razvijanja družabnega življenja članov kluba s konkretno organizacijo izletov in družabnih srečanj. Kontakt: e-mail naslov: bojan.luneznik@gmail.com ali mobitel 041/334-998.

 

6.Avgust Volšek – član izvršnega odbora, opravlja naloge iz 35. člena Pravil kluba. Je predsednik komisije za športne dejavnosti članov kluba. Kontakt: e-mail naslov: avgust.volsek@gmail.com ali mobitel: 041/786-992.


7. Majda Bobanec - članica izvršnega odbora kluba. Zadolžena za administrativno poslovanje kluba. Opravlja naloge iz 35. in 39. člena Pravil. Kontakt: e-mail naslov: majda.bobanec@gmail.com ali mobitel: 031/572-435.

 

ZAČASNO ODSOTNA:

8. Mira Kočić – tajnica in predsednica komisije za priznanja, zadolžena za področje administrativnega poslovanja kluba, opravlja naloge iz 35. in 39. člena Pravil. Kontakt: e-mail naslov: kocic.mira8@gmail.com ali mobitel: 041/489-422.

NADZORNI ODBOR:

Jasna ŠETAR, predsednica
Sabina PRAŠTALO, članica
Daniel ŠUNKO, član

ČASTNO RAZSODIŠČE;

Niko ŠEBART, predsednik
Irma KOZAR, članica
Hinko FRANK, član