O klubu Izvršni odbor Komisije Predsednik kluba Poslanstvo, vizija, vrednote
Pravila kluba Pravilnik o finančnem poslovanju Pravilnik o priznanjih Pravilnik o članski izkaznici Pravilnik o praporu in znaku Pristopna izjava
Pravila zveze klubov Sporazum o medsebojnem sodelovanju Sporazum Maksa Perca, aneks

Izvršni odbor Kluba upokojenih delavcev


1. Mirko Ploj – predsednik. Opravlja naloge iz 41. člena Pravil. Kontakt: e-mail naslov: mirko.ploj@gmail.com ali mobitel: 041/781-826.

 

Mirko Ploj je tudi član izvršnega odbora Zveze klubov Slovenije.

 

2. Ivo Usar – podpredsednik in predstavnik kluba za stike z javnostmi. Kontakt: e-mail naslov: ivo.usar@gmail.com ali mobitel: 040/302-126.

 


3. Mira Kočić – tajnica in predsednica komisije za priznanja, zadolžena za področje administrativnega poslovanja kluba, opravlja naloge iz 42. člena Pravil. Kontakt: e-mail naslov: kocic.mira8@gmail.com ali mobitel: 041/489-422.

 


4. Milojko Cerkovnik – blagajnik, zadolžen za področje vodenja finančnega poslovanja kluba v skladu s računovodskimi standardi oziroma Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor. Kontakt: e-mail naslov: milojko.cerkovnik@gmail.com ali mobitel: 041/635-021.

 


5. Drago Pipuš - član izvršnega odbora in predsednik komisije za kulturne dejavnosti, zadolžen za področje organiziranja in razvijanja družabnega življenja članov kluba s konkretno organizacijo izletov. Kontakt: e-mail naslov: drago.pipus@ario.net ali mobitel: 041/404-776.


6.Jožef Grah – član izvršnega odbora in predsednik komisije za partnersko sodelovanje in statusno pravna vprašanja. Zadolžen za področje krepitve konkretnih oblik sodelovanja z MNZ oziroma Policijo ter R Hrvaško in za spremljanje normativne dejavnosti. Kontakt: e-mail naslov: grah.jozef@gmail.com ali mobitel: 040/581-980.

Jožef Grah je tudi podpredsednik in član izvršnega odbora Zveze klubov Slovenije.


7.Avgust Volšek – član izvršnega odbora in predsednik komisije za športne dejavnosti. Kontakt: e-mail naslov: avgust.volsek@gmail.com ali mobitel: 041/786-992.


8. Bojan Lunežnik - član izvršnega odbora in član komisije za strokovna srečanja in izlete. Kontakt: e-mail naslov: bojan.luneznik@gmail.com ali mobitel 041/334-998.