O klubu Izvršni odbor Komisije Predsednik kluba Poslanstvo, vizija, vrednote Nagovor bivšim sodelavcem

AKTI KLUBA


Pravila kluba Pravilnik o finančnem poslovanju Pravilnik o priznanjih Pravilnik o članski izkaznici Pravilnik o praporu in znaku Potrdilo v vpisu kluba Odločba klub upokojenih delavcev
PRISTOPNA IZVAJA

AKTI ZVEZE KLUBOV


Statut zveze 2024 Pravilnik 2022 Pravilnik, maj 2022 Sporazum z MNZ policijo